Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 Regulaminu Sklepu, Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem elektronicznym (e-przelew), kartą kredytową lub płatniczą za pośrednictwem systemu transakcyjnego płatności online Tpay.

b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sklepu:

AJP, ul. Lendziona 16/2, 80-264 Gdańsk:

mBank.: 98 1140 2004 0000 3702 4711 5165

z zastrzeżeniem, iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia;

d) zapłata gotówką lub kartą płatniczą bądź kredytową podczas odbioru osobistego Towaru w Punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Sprzedawca na prośbę Klienta może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin do wpłaty należności.

3. Zamówienia z wysyłką za granicę mogą być opłacane:

a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sklepu

b) za pośrednictwem systemów transakcyjnych płatności online Tpay.

4. Na życzenie Klienta Sprzedawca przeliczy wartość zamówienia na EURO oraz poda Klientowi dedykowany numer konta do wpłaty walutowej. Do przeliczenia zostanie przyjęty kurs zakupu EURO w banku Sprzedawcy z dnia dokonania przeliczenia.